Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego dla pracowników i pracodawców na rok 2024. Program wspiera rozwój zawodowy przez finansowanie:

  • kursów zainicjowanych przez pracodawców,
  • studii podyplomowych,
  • egzaminów zawodowych,
  • badaniach lekarskich i psychologicznych związanych z kształceniem,
  • ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków podczas kształcenia.

Pracodawcy z Torunia, zainteresowani wsparciem finansowym, mogą składać wnioski w terminie od 12 do 16 lutego 2024 r., w godzinach pracy Urzędu, czyli od 7:30 do 15:00. Wnioski można złożyć osobiście, pocztą lub elektronicznie przez ePUAP. Szczegółowe informacje są dostępne pod numerem telefonu 602-257-041 oraz na stronie internetowej urzędu.

Finansowanie jest dostępne zgodnie z Zasadami finansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, a środki będą przyznawane według określonych priorytetów, takich jak wsparcie nowych technologii w firmach, kształcenie w deficytowych zawodach, wsparcie osób powracających na rynek pracy, czy rozwój umiejętności cyfrowych. Priorytety te są zgodne z potrzebami rynku pracy w Toruniu i regionie.

Pracodawcy, którzy złożą niekompletne wnioski, będą mieli 7 dni na ich poprawienie. W przypadku braku poprawek lub niedostarczenia wymaganych dokumentów, wnioski zostaną odrzucone. W przypadku pozytywnej oceny wniosków, umowy o finansowanie będą zawierane bezpośrednio z pracodawcami.

Dodatkowo, Urząd organizuje spotkanie informacyjne dotyczące Funduszu, które odbędzie się 8 lutego 2024 r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, zainteresowani uczestnictwem powinni wcześniej zarezerwować miejsce, dzwoniąc pod wskazany numer telefonu.

Źródło: https://muptorun.praca.gov.pl/

Archiwum: luty 2024