Rejestracja w urzędzie pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia jest możliwa zarówno elektronicznie, jak i stacjonarnie. Urząd zapewnia dostęp do komputerów dla osób chcących zarejestrować się online. Szczegółowe instrukcje dotyczące rejestracji można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej.

Kontakt z doradcą klienta, niezbędny do potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy, jak również składanie informacji o zmianach w statusie zarejestrowanej osoby, jest możliwy telefonicznie, mailowo oraz osobiście w urzędzie. Urząd udostępnia szczegółowe numery telefonów dla osób w różnych grupach wiekowych i z różnymi inicjałami nazwisk.

Informacje na temat dostępnych ofert pracy są prezentowane na sali w urzędzie, a ich szczegóły można uzyskać kontaktując się z odpowiednim numerem telefonu. Podobnie, zgłoszenia ofert pracy oraz dokumenty związane ze szkoleniami, stażami, dotacjami na działalność gospodarczą, czy refundacjami są przyjmowane w kancelarii urzędu.

Urzędy pracy oferują także wsparcie w zakresie zatrudnienia cudzoziemców, w tym składanie wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz weryfikację danych dotyczących powiadomień o zatrudnieniu. Informacje na te tematy są dostępne telefonicznie oraz przez dedykowany portal.

Wszystkie usługi, takie jak rezygnacja z usług urzędu pracy, zgłaszanie podjęcia pracy czy zgłoszenie wyjazdu, są dostępne za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji, co zapewnia łatwy dostęp i efektywną obsługę klienta.

Warto zaznaczyć, że urzędy pracy regularnie aktualizują informacje na temat naborów na szkolenia i studia podyplomowe, a także inne usługi wspierające rynek pracy. Dzięki temu osoby bezrobotne i poszukujące pracy mają dostęp do aktualnych danych i mogą efektywnie planować swoją ścieżkę zawodową.

Źródło: https://muptorun.praca.gov.pl/

Archiwum: luty 2024