W ramach 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, policjanci w całym kraju podejmą działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa podczas zbiórek. Służby będą sprawdzać, czy osoby przeprowadzające kwestę posiadają odpowiednie upoważnienia, a także zadbają o ochronę wolontariuszy i uczestników wydarzenia.

Ważnym elementem współpracy jest udział policji w promocji wydarzenia. insp. Marek Boroń, pełniący obowiązki Komendanta Głównego Policji, przekazał zestaw piór z dedykacją na aukcję WOŚP. Dodatkowo, mundurowi będą obecni na stoiskach promocyjnych, gdzie będzie można się z nimi spotkać.

W celu zapewnienia transparentności zbiórek, każdy wolontariusz WOŚP powinien posiadać identyfikator z wyraźnym zdjęciem, numerem ankiety i adresem. Identifikator musi być czytelny i zawierać charakterystyczne logo Fundacji WOŚP. Skarbonki wolontariuszy muszą być odpowiednio zabezpieczone i oznaczone.

W przypadku podejrzeń o oszustwo, np. użycie podrobionych identyfikatorów lub podejrzanych puszek, mieszkańcy są proszeni o kontakt z policją lub strażą miejską/gminną. Podobnie należy postępować w sytuacji zaobserwowania zachowań zagrażających bezpieczeństwu wolontariuszy i uczestników imprez.

Porady dla wolontariuszy dotyczą bezpiecznego prowadzenia zbiórek. Zaleca się kwestowanie w miejscach publicznych, dobrze oświetlonych, monitorowanych oraz unikanie miejsc mało uczęszczanych i potencjalnie niebezpiecznych. Ważne jest również, aby wolontariusze nie pracowali samotnie i w razie potrzeby korzystali z pomocy policji lub straży miejskiej/gminnej.

Wszystkim wolontariuszom życzy się bezpiecznej i owocnej zbiórki, a świadkowie niepokojących sytuacji powinni jak najszybciej powiadamiać odpowiednie służby.

Artykuł został opracowany na podstawie informacji z Komendy Głównej Policji.

Źródło: https://torun.policja.gov.pl/

Archiwum: luty 2024