W ramach działań o nazwie „”Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego””, toruńscy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zintensyfikowali swoje wysiłki na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych. Podczas tych działań, funkcjonariusze odnotowali aż 72 sytuacje, w których kierowcy nie przestrzegali przepisów, narażając pieszych na niebezpieczeństwo.

Akcja ta, przeprowadzona przez liczną grupę policjantów z regionu, koncentrowała się na monitorowaniu zachowań kierowców w stosunku do pieszych, zwłaszcza w miejscach uznanych za szczególnie niebezpieczne. Wykroczenia, na jakie natrafiono, dotyczyły głównie nieprawidłowego zachowania podczas przejazdu przez przejścia dla pieszych.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zwiększoną ostrożność i przestrzeganie przepisów. Bezpieczeństwo na drodze zależy od nas wszystkich, zarówno od kierowców, jak i pieszych. Ważne jest, aby piesi, nawet mając pierwszeństwo, zachowywali czujność i upewniali się, że ich obecność na drodze jest zauważona przez kierowców.

Podsumowując, inicjatywa ta jest przypomnieniem o konieczności dbałości o bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego i ważności przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na drogach spoczywa na każdym z nas.

Źródło: https://torun.policja.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024