W okresie zimowym często korzystamy z różnych źródeł ogrzewania, co niestety może narażać nas na niebezpieczeństwo. Policja podkreśla, jak ważne jest regularne sprawdzanie stanu technicznego pieców i urządzeń grzewczych, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i mienia.

Zagrożeniem w sezonie grzewczym jest nie tylko ryzyko pożarowe, ale również możliwość zatrucia tlenkiem węgla, zwanym czadem. Czad jest trudny do wykrycia, ponieważ jest bezbarwny i bezwonny. Może prowadzić do zatrucia, a nawet śmierci. Najczęściej powstaje w wyniku niewłaściwej pracy kominów i przewodów wentylacyjnych.

Objawy zatrucia czadem obejmują:

 • ból głowy,
 • zawroty głowy,
 • ogólne zmęczenie,
 • duszności,
 • problemy z oddychaniem,
 • senność,
 • nudności.

Osoba zatruta czadem może mieć zaburzoną orientację i zdolność oceny zagrożenia, co może prowadzić do utraty przytomności i śmierci, jeśli nie otrzyma pomocy.

W przypadku podejrzenia zatrucia czadem:

 • Zapewnij ofierze dostęp do świeżego powietrza,
 • Wynieś poszkodowanego na zewnątrz,
 • Rozluźnij jego ubranie,
 • Natychmiast wezwij służby ratownicze (112),
 • Jeśli poszkodowany nie oddycha, przystąp do reanimacji.

Aby zapobiec zagrożeniom:

 • Regularnie kontroluj system grzewczy przez specjalistę,
 • Instaluj czujniki tlenku węgla,
 • Używaj pieców i podgrzewaczy wody zgodnie z instrukcją,
 • Wietrz pomieszczenia przed snem,
 • Nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych,
 • Zapewnij odpowiednią mikrowentylację.

Źródło: https://torun.policja.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024