Interaktywna mapa bezpieczeństwa stała się efektywnym mostem łączącym społeczność z policją w Toruniu. To innowacyjne narzędzie pozwala mieszkańcom zgłaszać obszary, które ich zdaniem wymagają uwagi organów ścigania. W minionym roku, liczba takich zgłoszeń osiągnęła imponującą liczbę 2304, co świadczy o dużej aktywności obywateli.

Mapa ta umożliwia lokalnym mieszkańcom zgłaszanie miejsc, które według nich niosą potencjalne zagrożenie. Dzięki temu, KMZB staje się kluczowym narzędziem w rękach policji, umożliwiającym eliminowanie problemów społecznych oraz zachowań niepożądanych. Każde zgłoszenie na mapie jest sygnałem dla policji do podjęcia stosownych działań, w tym kontroli wskazanych miejsc. To z kolei wpływa na planowanie przyszłych działań prewencyjnych w danym rejonie.

Wśród zgłoszeń dominowały kwestie związane z nieprawidłowym parkowaniem (782 przypadki), przekraczaniem dozwolonej prędkości (626 zgłoszeń), nielegalnym spożywaniem alkoholu (148 zgłoszeń) oraz zażywaniem środków odurzających (105 zgłoszeń). Wszystkie zgłoszenia były starannie analizowane i weryfikowane przez odpowiednie służby.

Mapa jest łatwo dostępna i prosta w obsłudze, a znaleźć ją można pod adresem mapy.geoportal.gov.pl. Należy jednak pamiętać, że narzędzie to nie zastępuje tradycyjnych metod zgłaszania pilnych interwencji, w takich sytuacjach zaleca się korzystanie z numeru alarmowego 112.

Źródło: https://torun.policja.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024