Zarówno w centrum miasta, jak i na jego obrzeżach, toruńscy funkcjonariusze nieustannie pracują nad zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców. W ciągu ostatnich dni, intensywne działania doprowadziły do zatrzymania 16 osób, które próbowały ukryć się przed organami ścigania. Wśród nich, trzej byli poszukiwani na podstawie listów gończych, dwunastu na mocy nakazów doprowadzenia do placówek penitencjarnych, a jedna osoba miała nieustalone miejsce pobytu.

Wytrwałość policjantów przynosi oczekiwane efekty. Przykładem może być przypadek 27-letniego mężczyzny, którego udało się namierzyć i zatrzymać w toruńskim Śródmieściu. Był on poszukiwany z powodu przeszłych wykroczeń związanych z kradzieżą. Jeszcze tego samego dnia, sprawca został przekazany do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe pół roku, zgodnie z decyzją sądu.

Działania te są częścią szerszej kampanii przeciwko przestępczości, prowadzonej przez funkcjonariuszy z toruńskiej komendy oraz podległych im komisariatów. Apelujemy do społeczności o współpracę i informowanie o osobach, które mogą ukrywać się przed wymiarem sprawiedliwości, gwarantując przy tym pełną anonimowość.

Źródło: https://torun.policja.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024